ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅರೆಯೂರು, ತುಮಕೂರು

Temple Timings

Morning: 6:30 AM to 12:30 PM
Evening: 5:00 PM to 7:00 PM


Mangalarathi: 9:00 AM
Maha Mangalarathi: 12:30 PM
Evening Mangalarathi: 6:30 PM Onwards


For More Details, Please Contact:
Prof. Shanthakumar - 9845285455

ಭಕ್ತರ ಅನುಭವಗಳು

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎನ್. ಭೋರಯ್ಯ,
ನಿವೃತ್ತ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್,


2007ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಪಲ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಖಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರೆಯೂರಿನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ...

Latest News - ಸುದ್ಧಿಗಳು

  • Facebook: areyurutemples
  • Twitter: areyurutemples
  • External Link: areyurusuresh.blogspot.com

ಇದುವರೆಗಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ

Content View Hits : 66569

ಲೈವ್ ವೆಬ್ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ

We have 29 guests online

Font Problem?

This Website is in KANNADA Language and uses UNICODE [UTF-8 encoding] Font for its contents display. If you unable to read the content, or the content displays like ??????? or □ □ □ □ □, please install / replace this TUNGA unicode font to your computer. Set your browser to UTF-8 Encoding. Please refer the corresponding manuals of your browsers and Suitable Unicode fonts installation instructions for your Operating Systems.

ಮುಖಪುಟ ಪೂಜಾ - ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
  • ಆಸಕ್ತ ಭಕ್ತರು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಂದು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆಗಳಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿ ಹೋಮ ದಾಸೋಹಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಣಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 8 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ವೈಭವಯುಕ್ತ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕರ್ಷಕ ಬಾಣ-ಬಿರುಸುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ದಿನದಂದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟದ ಜನರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಣಕೊಟ್ಟು ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಭಕ್ತರು ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ / ಸಂದೇಶ ಪತ್ರಗಳ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರು ತಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ದಿನದಂದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಕೂಡ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದು.

ವಿವಾಹಾದಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು:

  • ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದೀಕ್ಷೆ, ನಾಮಕರಣ, ವಿವಾಹಾದಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುವ ಯಾವುದೇ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಣಕೊಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಯಷ್ಟೇ ಜನರು ಬರಬೇಕು.
  • ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಅನೇಕರು ಬರುವವರಿದ್ದರೇ ಅ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿರಬೇಕು.